Gorel K
Foto: Lisa Zachrisson


Görel Kristina Näslund är författare, leg. psykolog och medicine doktor. Görel Kristinas första bok kom 1967 och hon har sedan dess givit ut omkring 30 fackböcker för barn och vuxna som handlat om psykologi, hälsa, mat, trädgård med mera.

Vill du skriva till henne är e-postadressen
info at karnhuset.com

Läs också Görel Kristinas bloggar:

gorelkristinanaslund.blogspot.com
Svenskaapplen.blogspot.com

Copyright till alla texter på hemsidan: Görel Kristina Näslund. Får citeras om om källan anges.


about the author
Hösten 2022

Virginia Woolf

Virginia Woolf, en biografi

Görel Kristina Näslund har länge varit starkt intresserad av brittisk litteratur och särskilt av Virginia Woolf som hon har ägnat flera år åt att lära känna. Nu har hennes senaste bok kommit från trycket: Virginia Woolf, en biografi.
Detta är en inträngande biografi över den engelska författaren som blev en litterär ikon och alltid kommer att räknas till de stora. Boken belyser Woolfs barndom och vuxna liv i London, hennes gärning som författare samt hennes vänner i den omsusade Bloomsbury-gruppen. 
Källan till varje enskild faktauppgift anges noggrant i slutet av boken som även redovisar tidigare Woolfforskares resultat. Biografin avslutas med en kronologisk förteckning över viktigare händelser i Virginia Woolfs liv. I år är det 140 år sedan Virginia Woolf föddes och 100 år sedan hon kom med den starkt uppmärksammade romanen Jacobs rum.
 
BOKENS INNEHÅLL
22 Hyde Park Gate
Presentation av föräldrarna Leslie och Julia Stephen och deras barnrika familj. Virginia Stephens uppväxt i huset med adress 22 Hyde Park Gate i London.

Talland House

Den bästa delen av Virginia Stephens barndom utgjordes av somrarna i Talland House, St Ives, Cornwall. 

Systrarna

Presentation av systern Vanessa och halvsystrarna Laura Stephen och Stella Duckworth.

Bröderna

Presentation av bröderna Thoby och Adrian och halvbröderna George och Gerald Duckworth.

Maken

Om Leonard Woolf: hans uppväxt, hans gärning och hans stora betydelse som äkta man till Virginia Woolf.

Bloomsbury

Presentation av alla kända medlemmar i den omsusade Bloomsburygruppen. 

Klädsel och utklädsel

Virginia Woolf var en lång, vacker kvinna men många hade synpunkter på hennes oförmåga att klä sig snyggt. Det var lättare och roligare att klä ut sig och gå på maskerad. 

Sjukdomen

Virginia Woolf hade flera perioder med psykisk ohälsa. Om hennes symptom och hur hennes psykiska skörhet påverkade hennes arbete och hennes relationer med omgivningen.

Författaren

Om Virginia Woolfs arbete som kulturjournalist och hennes framväxande betydelse som modernistisk författare. 

Böckerna

Presentation av alla viktiga verk: titel, bokens handling, vad som finns att veta om upprinnelsen till boken, kända omständigheter under skrivarbetet, hur boken mottogs av dåtidens kritiker och uppgift om eventuell svensk översättning. 

The Hogarth Press

Makarna Woolfs förlag tryckte till att börja med små böcker i blygsamma upplagor men företaget växte och blev ett framgångsrikt bokförlag som gav ut många kända författare som Katherine Mansfield, T S Eliot och Maynard Keynes.  

Monk´s House

Om samlivet mellan makarna Woolf under deras nära 30 år tillsammans i London och på lantstället i Rodmell. 

Kvinnorna

Fast Virginia Woolf inte såg sig som lesbisk hade hon relationer med kvinnor, bland andra författarkollegan Vita Sackville-West.

Tjänstefolke
t
Som alla i medelklass och däröver hade paret Woolf tjänstefolk som skötte mat, inköp, städning, brasor med mera. Varken för tjänarna eller arbetsgivarna var det en lätt situation. 
Slutet
Om Virginia Woolfs självmord och Leonard Woolfs fortsatta liv. 

Våren 2019

Konsten att upplaga 2

Konsten att sköta ett äppelträd
(andra upplagan)

Vill du odla dina egna hälsosamma ekoäpplen? Görel Kristina Näslund ger dig alla råd du behöver. Om hur träden ska stöttas, beskäras och gallras. Om hur de ska skyddas mot skadedjur och sjukdomar. Ju mer du vet om de svårigheter som kan uppstå, desto bättre kan du mota dem.
 
Du får underbara äpplen som inte rest en endaste mil utan finns där intill dig, bara att plocka från trädet. Och ett äppelträd ger mycket mer än vackra och goda frukter. På våren blommar trädet överdådigt och sommartid gör det tjänst som klätterträd, samtidigt som det bjuder en svalkande skugga.
 
”Konsten att sköta ett äppelträd” är en praktisk handbok, fylld med värdefull information som ökar nöjet med äppelträdgården.

 

Sommaren 2018

barabluff
Bara Bluff
Din överlevnadsguide i en värld
där bedragarna blir fler och fler
Sofia Ardelius
Görel Kristina Näslund
Samvetslösa bluffare som lever på att bedra sina medmänniskor har alltid funnits men i dag är svindlarna fler och de verkar på alla områden. Under det senaste decenniet har bedrägeribrotten eskalerat så hastigt att man på Polisens Nationella Bedrägericenter talar om en lavinartad stegring. Bedragarna ödelägger vår ekonomi och påverkar vår psykiska och fysiska hälsa. Läs om svindlarnas utstuderade metoder och vad vi kan göra för att skydda oss.
»Det är den här typen av guidebok vi tråkigt nog behöver idag.«
Jan Olsson, Polisens nationella bedrägeriexpert

 

hösten 2015

Konsten att sköta ett äppelträd

Vill du odla dina egna hälsosamma ekoäpplen? Görel Kristina Näslund ger dig alla råd du behöver. Om hur träden ska stöttas, beskäras och gallras. Om hur de ska skyddas mot skadedjur och sjukdomar. Ju mer du vet om de svårigheter som kan uppstå, desto bättre kan du mota dem.
 
Du får underbara äpplen som inte rest en endaste mil utan finns där intill dig, bara att plocka från trädet. Och ett äppelträd ger mycket mer än vackra och goda frukter. På våren blommar trädet överdådigt och sommartid gör det tjänst som klätterträd, samtidigt som det bjuder en svalkande skugga.
 
”Konsten att sköta ett äppelträd” är en praktisk handbok, fylld med värdefull information som ökar nöjet med äppelträdgården.

Sagt om Konsten att sköta ett äppelträd

Nyhet 2014

Komtillskott

Kom till skott!
Sluta prokrastinera!

Att prokrastinera är att ha svårt att påbörja eller avsluta en uppgift. Många av oss skjuter på saker som ropar att de måste bli gjorda och vi kan söla på ett olyckligt sätt fast det står mycket på spel – kärlek, hälsa, studier och arbete,
Här är boken som förklarar varför det är så frestande att skjuta saker till en annan dag. Den låter dig också möta Mark Levengood och många fler som berättar om sina uppskjutarvanor.
Det går att ta itu med ett dysfunktionellt uppskjutarbeteende och författaren pekar på enkla metoder att komma till rätta med en livsstil som hindrar dig från att bli så handlingskraftig som du önskar vara.
Att läsa Kom till skott! kan vara början på ditt nya liv. När du får allting gjort och med gott samvete kan slå dig lös på nöjen.
jan 2014.

Kom till skott! kan beställas i bokhandeln eller från Adlibris Bokus och Bokia Internetbokhandel.
Finns både som pappersbok och som e-bok.

svenska applen

Ny uppslagsbok för äppelälskare

Efter sex år av arbete och möda har en ny pomologi kommit från trycket! En bok till glädje och nytta för alla trädgårdsvänner, trädgårdsmästare och trädgårdsanläggare i landet.

I sin bok Svenska äpplen presenterar Görel Kristina Näslund 245 sorter som med framgång kan odlas i Sverige. Varje beskrivning bygger på noggranna studier av äppelsorten i fråga. Varje äpple är också avmålat och avritat efter färsk, doftande förlaga av Ingrid af Sandeberg. Alla som vill bestämma sina egna äppelsorter i trädgården med hjälp av boken, eller står inför att köpa ett nytt äppelträd, kommer att uppskatta Ingrid af Sandebergs skickligt målade bilder och de detaljrika presentationerna.

läs mer

Svenska äpplen kan beställas i bokhandeln eller från Adlibris Bokus och Bokia Internetbokhandel.

Nyhet juni 2009!

tankar om

Tankar om glädje och vardagslycka
– vad vi kan lära av den nya positiva psykologin

Utgiven på Optimal förlag 2009

Läs om boken

»En underbar lättillgänglig bok…«
ur tidningen Levas recension. Läs mer


»I denna bok förmedlar hon entusiasmerande sina tankar kring det svårdefinierade begreppet lycka.«
ur BTJ:s recension.
Läs mer

Boken kan beställas i bokhandeln, från AdLibris
eller Bokus

vemvar

Vem var det där?
En bok om ansiktsblindhet

Skriven av Görel Kristina Näslund
Utgiven av bokförlaget Kärnhuset 2006
isbn 91-631-8279-3

Boken kan beställas i bokhandeln, från AdLibris
eller Bokus