tankar om omslag

Tankar om glädje och vardagslycka,
– vad vi kan lära av den nya positiva psykologin. Optimal förlag 2009 

Varför känner vi glädje och lycka och vad vi kan göra för att uppleva dessa känslor oftare, längre och mer beständigt? Medan psykologer tidigare inriktade sin forskning helt och hållet på psykisk ohälsa har de så kallade positiva psykologerna under det senaste decenniet börjat studerat vad som ger människor välbefinnande och harmoni.

Nu har den första svenska boken i positiv psykologi kommit! Tankar om glädje och vardagslycka, vad vi kan lära av den nya positiva psykologin av Görel Kristina Näslund är en bred exposé för en stor läsekrets över det nya forskningsfältet. Psykologen Görel Kristina Näslund är väl förtrogen med dagens lyckoforskning och redovisar här viktiga internationella studier på området.

Hur kan då den stressade moderna människan bli lyckligare? Lyckoforskningen visar på flera säkra sätt som redovisas i denna vardagsnära självhjälpsbok. Varje kapitel avslutas med konkreta råd om vad du kan göra för att få ett lyckligare liv. Läsaren får också rikligt med litteraturtips och relevanta länkar till nätet. Boken är skriven på ett vardagligt språk som inte kräver några fackkunskaper. Här är en ovärderlig guide för den som vill förändra sitt liv i positiv riktning.

Några av kapitelrubrikerna:

  1. Vad är positiv psykologi?
  2. Alla kan få en lyckligare hjärna
  3. Motion gör människan glad
  4. Att hjälpa andra gör oss gott
  5. Konsten att njuta
  6. Sång, dans och musik
  7. Förenkla din dag
  8. Ta fram dina tankar
  9. Humor har man glädje av
  10. Vikten av att vara optimist 

Tankar om glädje och vardagslycka, vad vi kan lära av den nya positiva psykologin kan köpas i bokhandeln eller beställas från Adlibris och Bokus. Den också beställas direkt från Optimal förlag, www.optimalforlag.se

 

tillbaka