avenska äpplenomslag

 

Svenska äpplen

Skriven av Görel Kristina Näslund
Illustrerad av Ingrid af Sandeberg
Formgivare Ingrid Sillén Migra Grafiska AB
Utgiven av bokförlaget Kärnhuset våren 2010
ISBN 978-91-978760-01-1

Svenska äpplen presenterar 245 äppelsorter i ord och bild. Den som står i begrepp att köpa och plantera ett nytt äppelträd får här god vägledning liksom den som vill veta mer om eller identifiera de äppelträd som han eller hon redan har i trädgården.

Hem