Frågor om sjukdomar och skadegörare


Hej Görel Kristina!

Eftersom du verkar vara en sann entusiast vad gäller äppelträd så vänder jag mig till dig med dessa frågor. Jag skaffade hus med trädgård på 6 000 kvadrat för 4 år sedan. Ett riktigt gammalt T.blanche fanns redan, avsides och "dåligt" placerat. Det blommar fint men får inteså mycket frukt. Vi planterade ett familjeäppelträd första året och har sedan fyllt på undan för undan med dvärgbigarråer, päron och plommonträd.

Det gamla äppelträdet har "alltid" sett sjukt ut i barken. Då fruktträden allt mer blivit ett intresse har jag kollat på nätet för att finna en orsak till detta, som tyvärr verkar vara kräfta. Även det unga äppelträdet är drabbat, dock mindre omfattande. (Jag inser ju så här i efterhand att jag säkert bidragit till smittospridning med sekatören, suck.) På "gamlingen" är barken ful på de flesta grenarna och knutor finns överallt på de mindre grenarna. Inga knutor på de grövsta grenarna. På "ynglingen" har en ympgren alltid sett klen ut, och i alla fall de senaste 2 åren har barken varit ful och små knutor synts. I övrigt finns ett par grenar med enstaka små knutor,men de flesta grenarna ser helt friska ut.

Vad gör jag nu? Bör jag ta bort åldringen? (Detta är ju att klassa som dödshjälp och känns inte alls bra...) Kanske man kan ta bort alla skadade delar, men då blir det ju rena stympningen. Ska jag vänta till sommaren med alla åtgärder? Det unga trädet hann jag tyvärr beskära (med ren sekatör den här gången i alla fall) innan jag läste om kräfta. Jag antar att jag bör ta bort den klena och sjuka grenen, samt övriga sjuka grenar. Måste man i sådana fall tabort hela grenen eller kan man kapa en bit under knutan?

Ja, frågorna är många och oron stor att övriga fruktträd ska drabbas. Så SNÄLLA, hjälp en desperat trädgårdsamatör!
Vänliga hälsningar från Kajsa Johansson.

Hej,
så tråkigt att du fått kräfta i dina träd! Har du kanske kall och lerig jord? Eller ett frostlänt läge? Där får gärna äppelträden kräfta. Ta inte bort det stora trädet nu utan börja med att ta bort samtliga grenar med svarta knutor så att det bara blir friska grenar kvar. Kanske kommer trädet att klara sig (även om chansen är liten), annars får du hugga bort det senare.

Gör likadant med det lilla trädet, ta bort alla grenar med knutor. Du behöver inte ta bort hela grenen utan baraden del som har knutor. Eftersom trädet har flera friska grenar bör det kunna klar a sig bra. Om, som sagt, läget inte är alldeles fel.

Det är bäst att skära i torrt och varmt väder. Du kan skära en varm och torr dag nu i vår eller senare. Skär man när det är frostgrader eller fuktig luft sprids kräftan mer effektivt. Man bör inte heller skära sent på hösten.

Lycka till med din trädgård i fortsättningen! Kom gärna med i Sveriges Pomologiska Sällskap, se www.svepom.com

Vänliga hälsningar,
Görel Kristina

 

Så undviker du skorv

Äppelskorv är en svampsjukdom som vissa höstar, när sommaren varit regnig, förfular många äpplen i trädgården.

Fuktiga år kan äppelskorv drabba många äppelträd mycket svårt. Skorv orsakas av svampen Venturia inaequalis och förekommer på grenar, blad och frukter. Olivgröna till svarta, sammetslika fläckar på bladen är tecken på skorv. Sporer från bladen sprids till frukten som får svarta fläckar, sämre smak och nedsatt hållbarhet. Vid tidiga angrepp på äpplena bildas kraftiga skorvfläckar; ett sådant äpple skrumpnar och spricker, vilket ökar risken för angrepp av fruktmögel (sår på frukten ger mögelsvampen tillgång på fukt och näring). Vid slutet av sommaren kan äpplena få mindre och ytliga skorvfläckar.

Den som inte vill använda gifter i trädgården men bor i ett nederbördsrikt område eller ett område med hög luftfuktighet bör välja sorter som är motståndskraftiga mot skorv. Dit hör bland annat Aroma, Antonovka, Discovery, Filippa, Galloway, Himmelstalund, Katja, Mio, Oberländer, Oranie, Queen, Röd Sjärnrenett, Sylvia, Särsö, Transparente Blanche, Transparente de Croncels, Wealthy och Åkerö. Vissa av dessa skorvresistenta sorter kan förstås ha andra brister; Aroma och Oranie drabbas exempelvis lätt av fruktmögel. På senare år har man också rapporterat skorv på bladen hos Aroma och Åkerö på vissa håll.

Vissa äppelsorter är mer skorvkänsliga än andra. Dit hör Alice, Cox Orange, Gloster, Gravensteiner, Gul Richard, Lobo, McIntosh, Mutsu, Signe Tillisch och Summerred. Under mycket regniga somrar och/eller i fuktiga klimat kan Maglemer få svåra skorvangrepp. Av prydnadsaplarna är de som ingår i purpurapelgruppen (med röda blommor och rödköttiga frukter) samt John Downie mycket mottagliga för skorv.

Äppelskorvens livscykel
Äppelskorven är en sporsäckssvamp som lever parasitiskt i äppelträdets blad. Svampens fruktkroppar stora som knappnålshuvuden tar näring från bladen. Äppelskorven övervintrar sedan i de nedfallna bladen på marken. På våren och försommaren mognar fruktkropparna och sporerna (så kallade askosporer) slungas ut från sporsäckar i fruktkropparna och infekterar de späda nyutspruckna bladen på trädet (senare, när bladen blivit större, är de mer okänsliga för angrepp). För att sporsäckarna ska svälla och sporerna ska kastas ut, föras bort med vinden och klibba fast på de unga äppelbladen krävs att det regnar. Sporerna gror på de våta bladen och är det både varmt och fuktigt går groningen fort.
Därefter går svampen in i sitt konidiestadium. Konidier är könlösa sporer och genom dem kan svampen snabbt och effektivt föröka sig under sommaren och hösten. Det är främst med hjälp av regnstänk som konidierna sprids och infekterar nya blad och frukter men de kan också spridas med vinden. Den största spridningen sker vid blomningstid och spridningen pågår sedan ofta hela juni månad ut, ibland in i juli.

Hur allvarligt skorven drabbar i trädgården beror dels på hur mycket övervintrade skorvsmittade blad som finns där och dels på sommarens väder. En torr sommar ger lindrigare skorvangrepp än en regnrik sommar.

Vad du kan göra

  1. Den första åtgärden är att välja äppelsorter med god motståndskraft mot skorv, se ovan.
  2. Skorvsvampens sporer kräver en viss fuktighet för att utvecklas. Skorv därför delvis förebyggas genom beskärning. Håller man trädkronan gles och öppen, torkar trädet snabbt upp efter ett regn och svampen har små chanser att etablera sig.
  3. I täta planteringar drabbas äppelträden lättare av skorv. Medan körsbär och plommon trivs med att växa i grupp, vill äppelträd ha ett visst revir, ett större luftigt område kring sig, för att må bra. Låt det gärna vara 10–12 meter mellan äppelträden.
  4. Ju ”torrare” man kan hålla sin trädgård, desto bättre. Dit hör att ta bort onödiga stora skuggande träd som hindrar solen från att torka upp trädgården efter ett regn. Dit hör också att klippa gräset kort.
  5. Våra daggmaskar är av stor betydelse för att oskadliggöra skorvsmittade äppelblad. Klipp gräset intill äppelträdet kort på hösten så kommer maskarna lättare åt bladen än om bladen gömmer sig i högt gräs. Kör gärna med gräsklippare över bladen i gräsmattan. Daggmaskarna tar snabbt hand om de finfördelade bladen.
  6. Gödsla inte så mycket och så sent på säsongen att äppelträden växer för starkt och för långt in på hösten. Träd med stark nytillväxt som inte förvedats är känsligare är för skorvangrepp.
  7. Om du lägger skorvsmittade blad i komposten måste den, för att hindra smittspridning, täckas på våren ifall bladen inte har brutits ner.

Kommersiell besprutning mot skorv
Skorv är ett stort gissel i de kommersiella odlingarna och mycket pengar används varje år till besprutning mot skorv. De stora handelssorterna i världen, till exempel Cox Orange, Gravensteiner, Granny Smith, Golden Delicious, Gala, Idared, McIntosh, Summerred och Braeburn, är mycket mottagliga för skorv och behandlas med svampdödande gift flera gånger under växtsäsongen.

Nya äppelsorter
Runtom i världen pågår arbetet med att ta fram nya äppelsorter, sorter som passar kommersiella och privata odlare. I det här förädlingsarbetet är skorvresistens hos äpplet en viktig egenskap. Nya skorvresistenta äppelsorter bär på den så kallade Vf-genen som man hittat i en klon av prydnadsapeln Malus floribunda kallad klon Floribunda 821. Denna klon har korsats med otaliga äppelsorter i syfte att få fram nya friska sorter. Så har till exempel Rebella, ett äpple som släpptes 1998 i Tyskland, Vf-resistens mot skorv och är dessutom resistent mot mjöldagg, päronpest, rött spinn och frost. Andra tyska Re-sorter är Regine, Remo, Rewena och Reglindis.

Tyvärr har det på senare tid visat sig att även några av dessa förment skorvresistenta äppelsorter har infekterats av skorv. Ja, även Floribunda 821 har fått skorv, rapporterades 1999 från Danmark. Det hänger samman med att äpplet i själva verket endast är resistent mot vissa raser av skorvsvamp.

Man har hittills kartlagt sju olika raser av äppelskorv i världen. Hur många av dem som finns i Sverige undersöks för närvarande av Boel Sandskär vid lantbruksuniversitetet i Alnarp. Förmodligen förekommer raserna i en blandning som varierar från landsdel till landsdel. Från Århus i Danmark rapporterades för några år sedan att man där hittat samtliga sju kända raser av äppelskorv. Till det bekymmersamma med äppelskorv hör att varje år är dessa svampar något förändrade eftersom de anpassar sig efter de sorter som finns planterade. Ett mindre försök kan visa att en ny äppelsort är ganska okänslig för skorv men i ett senare försök drabbas just den sorten av skorv.

Giftfri bekämpning av skorv
I Quebec i Kanada pågår försök med biologisk bekämpning av äppelskorv. Man använder sig då av svampen Microsphaeropsis sp. som testas både i laboratorium och på fält. Preliminära resultat visar att den här fientliga svampen kan minska antalet skorvsporer på våren ända upp till 80 procent. I Kentucky, USA, prövar forskarna att använda speciella påsar som träs över äpplena när de är omkring två cm i diameter. Det är förstås en dyrbar metod som bara privata äppelentusiaster eller kommersiella odlare med kunder som är viliga att betala ett högt pris för fina, giftfria frukter kan vilja använda.

Källor:
Boel Sandskär, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
Faktablad om växtskydd, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

tillbaka till brev och frågor