Lär känna psykopaten av Görel Kristina Näslund är utgiven på Natur och Kultur 2004. Utgiven som Månpocket 2005.

omslagpsykopaten

Bokens förord är skrivet av Martin Grann, docent, psykolog och chef för Centrum för våldsprevention. Här är ett utdrag ur förordet: 
I och med denna bok har Görel Kristina Näslund bidragit till och ytterligare förstärkt den svenska idétraditionen på området väsentligt. Behovet av en seriös bok om psykopati på svenska som sätter detta fenomen i ett svenskt sammanhang och som samtidigt vänder sig till en bredare publik har funnits länge. Nu är vi äntligen här.

Från bokens baksidestext:
Vad rör sig i huvudet på en psykopat? Psykopaten känner inget medlidande, ingen skuldkänsla och ingen rädsla. Han är impulsiv och har en lättväckt brede. Detta gör att psykopatiskt lagda personer ofta är kriminella och psykopater blir beroende av den kick som brottet ger, på samma vis som en narkoman är beroende av sin drog, menar Görel Kristina Näslun
d.

Lär känna psykopaten
innehåller fakta om orsakerna till psykopati, intervjuer med psykopatiskt lagda män och deras anhöriga, diskussioner om våldets ursprung, psykopatibegreppets historia samt sol-och-vårarnas och pedofilernas psykopatiska drag. Här finns även en checklista som används för att utreda om någon är psykopat.

 

tillbaka