Matböcker

Foods and Festivals Swedish Style, Dillon Press, USA, 1968
(en bok om svenska festtraditioner)

Swedish Cooking, Ica-Förlaget, 1971 (om svenska mattraditioner)

Swedish Baking, Ica-Förlaget, 1973
(svenska bakrecept)

Cakes, Cookies and Breads from Sweden, ICA-Förlaget, 1985 (ny utgåva av ovanstående bok)

Mat för en, Ica-Förlaget, 1974
(receptbok)

Mat för en, nyutgåva, Ica-Förlaget, 1985

Mat för en, nyutgåva, Natur och Kultur, 1994

Laga äta ute, Raben & Sjögrens förlag, 1974 (medförf. Gösta Frohm)

Vår sköna gröna mat, Raben & Sjögrens förlag, 1977 (vegetarisk mat)

Baka bästa brödet, Raben & Sjögrens förlag, 1980 (bakbok)

Variera med potatis, Raben & Sjögrens förlag, 1981 (receptbok)
Poteter på månge måter, norsk utgåva, 1982

Vår svampbok, Raben & Sjögrens förlag, 1982 (medförf. Pelle Holmberg)

Soppa till varje pris, Raben & Sjögrens förlag, 1983 (receptbok)

 

tillbaka