Borderline personlighetsstörning av Görel Kristina Näslund är utgiven på Natur och Kultur 1998.

borderline

Borderline personlighetsstörning är en svår personlighetsstörning som ofta drabbar kvinnor. Boken behandlar uppkomst, symptom, behandling och prognos.

Från bokens baksidestext:
Människor med borderline personlighetsstörning lider svårt. Till deras problem hör att de ofta blir missförstådda av omgivningen. Görel Kristina Näslund samtalar här med manliga och kvinniga patienter, liksom med anhöriga och vårdpersonal. Hon intervjuar företrädare för olika terapeutiska synsätt, till exempel dynamisk psykoterapi, psykodrama, samt dialektisk beteendeterapi – en ny terapiform skräddarsydd av Marsha Linehan för att behandla borderlinestörning.

Författaren presenterar också nya forskningsrön och förklarar det centrala begreppet dissociation. Sammantaget ges en mångfacetterad bild av symptom, orsaker och behandlingsalternativ.

Boken är lättillgänglig och med ett levande språk och vänder sig till såväl patienter och anhöriga som till vårdpersonal. Den innehåller något för var och en som har intresse av att lära sig mer om borderline personlighetstörning, skriver psykiatern och psykoterapeuten Jörgen Herlofson i sitt förord.

tillbaka